warsztaty KPW

Warsztaty dla nauczycieli „Opozycja demokratyczna w walce o prawa człowieka”

Stowarzyszenie „Klub Pozytywnej Wyobraźni” wraz z Instytutem Pamięci Narodowej i Wydziałem Edukacji UMŁ zapraszają na warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, których tematem będzie czterdziesta rocznica powołania Komitetu Obrony Robotników – p.t. „Opozycja demokratyczna w walce o prawa człowieka”. Warsztaty prowadzą działacze dawnej opozycji demokratycznej ( głównie Komitetu Obrony Robotników) współpracujący obecnie z Komitetem Obrony Demokracji.
Warsztaty odbędą się 16.06.2016 r. o godzinie 10 w sali kinowej Szkoły Podstawowej nr 44 przy ulicy Kusocińskiego 100.

Plan warsztatów:
Część I
1. Komitet Obrony Robotników – geneza, działalność, wartości. / 30-min wykład/ – prowadzący – Paweł Spodenkiewicz IPN
2. Sugestie dla nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć warsztatowych z historii opozycji przedsierpniowej w oparciu o źródła /oryginalne egzemplarze Kultury Paryskiej i prasy podziemnej/ (15-20 min. – prowadzący – Paweł Spodenkiewicz IPN
Przerwa na kawę – 10 min
Część II
1. Film dydaktyczny/ pod roboczym tytułem ” Historia Komitetu Obrony Robotników”/ autorstwa Waldemara Wiśniewskiego ilustrowany materiałami archiwalnymi. Film w sposób szczególny uwzględni historię łódzkiego środowiska KOR. /czas trwania 15-22 min./ – po filmie przewiduje sie możliwość zadawania pytań dotyczących prezentowanych treści.
2. Prezentacja najnowszego zeszytu Kroniki Miasta Łodzi z serii „Bohaterowie naszych czasów” pt. „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej”. Idea powstania zeszytu, omówienie tras wycieczkowych możliwych do wykorzystania dydaktycznego – (lekcje, wycieczki),
– prowadzący – autorzy zeszytu, działacze dawnej opozycji demokratycznej. (15-
20 min.)
3. Informacja oraz zaproszenie na wystawę pod roboczym tytułem ” Druki KOR” do Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
4. Dyskusja
Uczestnicy warsztatów otrzymają:
– oryginalne egzemplarze „Kultury Paryskiej”,
– kopie egzemplarzy prasy podziemnej wydawanej w latach 1976-1981,
– kopię filmu dydaktycznego,
– egz. „Spacernika”,
-propozycję uczestnictwa wraz z młodzieżą w wycieczkach dydaktycznych w oparciu o trasy
„Spacernika”,
– ofertę uczestnictwa byłych działaczy opozycyjnych w lekcjach poświęconych tematowi warsztatów ( z listą nazwisk i danymi do kontaktu.)
– dostęp do internetowej biblioteki scanów oryginałów prasy podziemnej, do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
Czas całego spotkania ok. 2 godz.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres:
Jerzy Friedrich:
jerfri@o2.pl
tel. 503 155 444
Ze strony Wydziału Edukacji organizację warsztatów koordynuje:
Inspektor Marcin Józefaciuk
Oddział Organizacji Szkół Publicznych Wydział Edukacji Departament Spraw Społecznych UMŁ
ul. Krzemieniecka 2 B, pok. 209
tel.42 638 48 62

 

„Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej” jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie UMŁ. Zachęcamy do pobierania i spacerowania!

okladka  Spacernik

Piknik KOD 4 czerwca + PREMIERA przewodnika „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej”

4 czerwca wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym KOD w Parku Poniatowskiego.
Premierę miał nasz przewodnik po Łodzi: „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej”
Prezentowaliśmy również zapowiedź wystawy, którą organizujemy we wrześniu w ramach obchodów 40 rocznicy powstania KOR.
Rozdaliśmy 140 „Spacerników”, 80 broszur „Obywatel, a państwo PiS”, 100 zaproszeń na wrześniową wystawę i kilkadziesiąt znaczków KOD-u. Furorę robił Stefan Niesiołowski składający autografy na rozdawanych książkach.

Serdecznie zapraszamy na prezentację przewodnika „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej” naszego autorstwa, który został opublikowany jako numer specjalny Kroniki Miasta Łodzi.

Spotkanie autorskie – 8 czerwca godz. 17 – klub 6 Dzielnica – Piotrkowska 102

Zdjęcia z pikniku KOD 4 czerwca dostępne są na facebooku

 

Skwer im. KOR – Inicjatywa Obywatelska

Zbliża się 40. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Jedną z inicjatyw mających na celu upamiętnienie działalności i działaczy KOR-u jest pomysł nazwania imieniem Komitetu Obrony Robotników jednego z łódzkich skwerów. Całym sercem popieramy tę inicjatywę i zachęcamy do podpisywania się pod projektem Uchwały Rady Miasta w tej sprawie.

Organizatorzy akcji piszą o niej tak:

12 kwietnia 2016 roku ruszyła inicjatywa obywatelskia na rzecz upamiętnienia 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Inicjatorami akcji są Janusz Wdzięczak i Dominik Artomski, którzy zdecydowali się zebrać 1000 podpisów pod projektem uchwały Rady Miejskiej nadającej skwerowi przy ul. Targowej imię „Komitetu Obrony Robotników”.

Komitet Obrony Robotników był organizacją, która umożliwiła rozpoczęcie demokratycznych przemian w Polsce. Działały w niej osoby o różnych światopoglądach, takie jak np. Adam Michnik czy Antoni Macierewicz.

Wobec powyższego, jako inicjatorzy akcji uważamy, że wobec panującego obecnie w życiu politycznym głębokiemu podziałowi upamiętnienie dokonań KOR wydaje się szczególnie konieczne. Dlatego, że zdecydowaliśmy się nadać tej inicjatywie szerokie społeczne znaczenie i podjąć się zebrania podpisów pod projektem uchwały.

Inicjatywa ma mieć charakter ponad polityczny: o poparcie zamierzamy zwrócić się do wszystkich ugrupowań lewicowych, centrowych i prawicowych.

Komitet Organizacyjny:
Janusz Wdzięczak, koordynator akcji
Dominik Artomski, zastępca koordynatora, rzecznik prasowy inicjatywy
Akcje wspiera stowarzyszenie Nowa Łódź które w komitecie organizacyjnym reprezentuje Krzysztof Ruciński.

Szczegóły i aktualności dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/events/506467992878330/

Zdjęcie0460_1

Manifestacje w obronie Demokracji

 

12 grudnia wzięliśmy udział w demonstracji w Warszawie, a dziś byliśmy z Komitetem Obrony Demokracji na manifestacji na pl. Dąbrowskiego.

Prezes KPW zabrał przy tej okazji publicznie głos:

Witam Państwa!
Nazywam się Jerzy Friedrich, jestem tutaj ze swoimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni.” Jesteśmy grupą uczestników dawnej opozycji demokratycznej związanej głównie z KSS KOR, od początku skupionych wokół idei obrony demokracji
i zatrzymania procesu cofania Polski w początki 20 wieku.
Proszę Państwa!
35 lat temu miałem szczęście obserwować jak Polska budziła się do wolności i miałem zaszczyt w walce o tę wolność uczestniczyć . W ubiegłą sobotę w Warszawie i dzisiaj, tu na tym placu, mam szczęście obserwować jak tworzy  się społeczeństwo obywatelskie i mam zaszczyt do Was przemawiać .  Proszę Państwa! Społeczeństwo obudziło się i już tego procesu nic  nie zatrzyma.

Panie Kaczyński !
nie narzuci nam Pan, ani  pańscy  trabanci języka nienawiści i pogardy. Obrażał mnie już Gomułka, Gierek i Jaruzelski. Choć przyznam się, że po raz pierwszy nazwano  mnie komunistą i złodziejem. Finansowali mnie już zachodni imperialiści, CIA, a ostatnio robią to podobno bankierzy i obcy kapitał. Na marginesie zdradzę Państwu, iż płacą dość kiepsko.

Panie Kaczyński!
Społeczeństwo obywatelskie to koniec Pańskich marzeń o dyktaturze i modelowaniu Polski na swój obraz i podobieństwo. Dzisiaj musi  Pan podjąć decyzję, czy chce Pan zająć miejsce w historii bliżej Piłsudskiego czy bliżej Nerona.   Pamiętaj!  Palenie albo zdrowie! Wybór należy do Ciebie.

Dziękuję!

A panią Premier chciałbym zapewnić:  DAMY RADĘ!!!!

Zachęcamy do wspierania Komitetu Obrony Demokracji

Ratujmy Muzeum Książki Artystycznej!

Władze Łodzi chcą wyrzucić Muzeum Książki Artystycznej z pałacyku przy Tymienieckiego. Nie pozwólmy zniszczyć tego unikatowego, pięknego Muzeum!

Zachęcamy do podpisywania petycji: http://www.petycjeonline.com/mka

Szczegółowo sytuacja Państwa Tryzno i prowadzonego przez Nich Muzeum została opisana we wczorajszym wydaniu Dziennika Łódzkiego >KLIK<

Spotkanie przedwyborcze

10 października, w ramach kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, spotkaliśmy się w klubie „Łódź Kaliska” z kandydatami tej partii na posłów – Elżbietą Królikowską-Kińską i Cezarym Grabarczykiem. Kandydaci przedstawili swoje dokonania oraz plany i priorytety na najbliższą kadencję. Dyskutowaliśmy o możliwościach i planach rozwojowych Łodzi w perspektywie wieloletniej (również w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) oraz bieżących sprawach miasta. Poruszone zostały także tematy ogólnokrajowe. Rozważaliśmy również możliwy rozkład sił politycznych w sejmie po wyborach (w tym możliwe koalicje, szanse i zagrożenia).

Spotkanie umiliła prezentacja materiałów z wystawy „Máquina Tadeusz Kantor”, odbywającej się w dniach 18 sierpnia – 14 listopada 2015 w Sao Paulo.  Wystawa współorganizowana jest przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Prezentację przedstawiła Anna Saciuk-Gąsowska, która przygotowywała wystawę.

Pożegnanie Zdzisława Jaskuły

24 października 2015
zmarł

Zdzisław  Jaskuła

Wrażliwy twórca, poeta, inicjator niebanalnych wydarzeń artystycznych.

Kochał życie i wolność, był przyjazny ludziom.
W szarzyźnie peerelowskiej rzeczywistości Jego otwartość, błyskotliwa inteligencja,
intelektualne horyzonty, prześmiewcze spojrzenie na otaczający świat
były jasnym punktem dla demokratycznej opozycji, z którą był związany.

Łączymy się w bólu z Żoną Sławą Lisiecką i Córkami Mileną i Jagodą

przyjaciele z Klubu Pozytywnej Wyobraźni

Mediateka

Stanowisko  Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”
w sprawie  projektu pod nazwą  „Mediateka”.

Zaniepokojeni dochodzącymi do nas od dłuższego czasu informacjami związanymi z realizacją przez władze  Łodzi projektu znanego pod nazwą „Mediateka” w ramach działającego „Domu Literatury”, pragniemy wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie.

Żywimy poważne obawy, że instytucjonalne połączenie „Mediateki” z Domem Literatury  może spowodować, że  jego dotychczasowa działalność może zostać  znacznie  zmarginalizowana.  Dom Literatury to unikatowy w skali kraju projekt,  prowadzony przez pisarzy i literaturoznawców. Ta młoda instytucja działa w oparciu o strategię   rozwoju instytucji przyjętą na lata 2013 – 2020”,   konsekwentnie buduje swój prestiż i wizerunek. Dom Literatury wykonuje niezwykle wartościową i w większości niekomercyjną pracę: animacyjną, edukacyjną i  wydawniczą, prowadzi do kreowania i  wiązania z miastem młodej elity kulturalnej wzmacniającej kapitał społeczny Łodzi.

Tymczasem  działalność  „Mediateki” (takiej Mega Internetowej Biblioteki?), polegać będzie zapewne na kreowaniu egalitarnych i popularnych, łatwych w odbiorze produktów kulturalnych, często nastawionych na zysk. Wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma diametralnie innymi (choć oba zasadne i potrzebne) podejściami do problemu, różniącymi się strategią, narzędziami, oczekiwaniami, a nawet nie tak rzadko, adresatem.

Świadomi potrzeby zachowania i promowania  elitarnych wzorców kulturowych w dobie ich szybkiego zaniku i panoszących się szeroko wzorców tzw. kultury masowej, wyrażamy obawę, iż połączenie obydwu instytucji, doprowadzi w przyszłości (na kopernikańskiej zasadzie „wypierania dobrego pieniądza przez zły”), do likwidacji „Domu Literatury” w jego dzisiejszym kształcie.

Tymczasem  najbardziej pożądany i proponowany przez nas i większość środowiska literackiego w Łodzi  model , polega nie na  łączeniu  „Domu Literatury” i „Mediateki” lecz na  ich dobrej współpracy w zakresie np. wspólnej organizacji imprez, wzajemnej wymiany usług, sprzętu i pomieszczeń, a być może także, wspólnego administrowania obiektami.

W tej sytuacji proponujemy mediację miedzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, spotkania eksperckie, oraz konsultacje środowiskowe, których efektem będzie satysfakcjonujące porozumienie  dla dobra kultury i rozwoju  naszego miasta.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”

Łódź 10 października 2015 r.

biuromobilne4

Kampania wyborcza

W dniach 1-7 maja pełniliśmy dyżury w mobilnych biurach wyborczych Bronisława Komorowskiego w pasażu Schillera i pasażu Rubinsteina. Jak zwykle brylowały dziewczyny: Danka Chrust, Małgosia Golicka-Jabłońska, Róża Budziarek i Anka Saciuk-Gąsowska. Z pewną nieśmiałością wspomagali je dzielnie: Staszek Mecych, Bohdan Goliński i Jurek Friedrich. Marszałek Niesiołowski pilnował, aby każdy obywatel pobrał należną mu ulotkę.

biuromobilne4