Archiwa kategorii: Uncategorized

Zaproszenie 28 09 2016 WBP 40_lat KOR

Obchody 40-lecia KOR – konferencja

28 września w godz. 14.00 – 16.30  w sali audiowizualnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 100/102  odbędzie się  organizowana przez nas konferencja z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników.  W programie spotkania:

  • wykład prof. Andrzeja Friszke Rola Komitetu Obrony Robotników w powstaniu Solidarności
  • projekcja filmu dokumentalnego Krótka historia łódzkiego KOR-u  w reż. Waldemara Wiśniewskiego
  • koncert klawesynowy Zuzanny Budziarek
  • wieczór wspomnieniowy z udziałem działaczy KOR: Mirosława Chojeckiego, Ludwiki i Henryka Wujców

Spotkanie towarzyszy wystawie Rzeczpospolita bez debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku czynnej  codziennie od 7 do 30 września w holu Biblioteki. Wystawę i konferencję zorganizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta Łodzi.

Chęć udziału w konferencji proszę zgłaszać do dnia 24.09. telefonicznie pod numerem  503 155 444

Spotkanie przedwyborcze

10 października, w ramach kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, spotkaliśmy się w klubie „Łódź Kaliska” z kandydatami tej partii na posłów – Elżbietą Królikowską-Kińską i Cezarym Grabarczykiem. Kandydaci przedstawili swoje dokonania oraz plany i priorytety na najbliższą kadencję. Dyskutowaliśmy o możliwościach i planach rozwojowych Łodzi w perspektywie wieloletniej (również w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) oraz bieżących sprawach miasta. Poruszone zostały także tematy ogólnokrajowe. Rozważaliśmy również możliwy rozkład sił politycznych w sejmie po wyborach (w tym możliwe koalicje, szanse i zagrożenia).

Spotkanie umiliła prezentacja materiałów z wystawy „Máquina Tadeusz Kantor”, odbywającej się w dniach 18 sierpnia – 14 listopada 2015 w Sao Paulo.  Wystawa współorganizowana jest przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Prezentację przedstawiła Anna Saciuk-Gąsowska, która przygotowywała wystawę.

Pożegnanie Zdzisława Jaskuły

24 października 2015
zmarł

Zdzisław  Jaskuła

Wrażliwy twórca, poeta, inicjator niebanalnych wydarzeń artystycznych.

Kochał życie i wolność, był przyjazny ludziom.
W szarzyźnie peerelowskiej rzeczywistości Jego otwartość, błyskotliwa inteligencja,
intelektualne horyzonty, prześmiewcze spojrzenie na otaczający świat
były jasnym punktem dla demokratycznej opozycji, z którą był związany.

Łączymy się w bólu z Żoną Sławą Lisiecką i Córkami Mileną i Jagodą

przyjaciele z Klubu Pozytywnej Wyobraźni