Archiwa kategorii: Naszym zdaniem

40-lecie KOR – spotkanie w Klubie Dyskusyjnym KOD

29 sierpnia wzięliśmy udział w spotkaniu Klubu Dyskusyjnego KOD im. prof. Władysława Bartoszewskiego. Spotkanie nawiązywało do 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników – „Wczoraj KOR dziś KOD – dwa brzegi”. Zapraszamy do przeczytania relacji ze spotkania na stronie http://kod-lodzkie.pl/wczoraj-kor-dzis-kod-brzegi/

Skwer im. KOR – Inicjatywa Obywatelska

Zbliża się 40. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Jedną z inicjatyw mających na celu upamiętnienie działalności i działaczy KOR-u jest pomysł nazwania imieniem Komitetu Obrony Robotników jednego z łódzkich skwerów. Całym sercem popieramy tę inicjatywę i zachęcamy do podpisywania się pod projektem Uchwały Rady Miasta w tej sprawie.

Organizatorzy akcji piszą o niej tak:

12 kwietnia 2016 roku ruszyła inicjatywa obywatelskia na rzecz upamiętnienia 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Inicjatorami akcji są Janusz Wdzięczak i Dominik Artomski, którzy zdecydowali się zebrać 1000 podpisów pod projektem uchwały Rady Miejskiej nadającej skwerowi przy ul. Targowej imię „Komitetu Obrony Robotników”.

Komitet Obrony Robotników był organizacją, która umożliwiła rozpoczęcie demokratycznych przemian w Polsce. Działały w niej osoby o różnych światopoglądach, takie jak np. Adam Michnik czy Antoni Macierewicz.

Wobec powyższego, jako inicjatorzy akcji uważamy, że wobec panującego obecnie w życiu politycznym głębokiemu podziałowi upamiętnienie dokonań KOR wydaje się szczególnie konieczne. Dlatego, że zdecydowaliśmy się nadać tej inicjatywie szerokie społeczne znaczenie i podjąć się zebrania podpisów pod projektem uchwały.

Inicjatywa ma mieć charakter ponad polityczny: o poparcie zamierzamy zwrócić się do wszystkich ugrupowań lewicowych, centrowych i prawicowych.

Komitet Organizacyjny:
Janusz Wdzięczak, koordynator akcji
Dominik Artomski, zastępca koordynatora, rzecznik prasowy inicjatywy
Akcje wspiera stowarzyszenie Nowa Łódź które w komitecie organizacyjnym reprezentuje Krzysztof Ruciński.

Szczegóły i aktualności dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/events/506467992878330/

Zdjęcie0460_1

Manifestacje w obronie Demokracji

 

12 grudnia wzięliśmy udział w demonstracji w Warszawie, a dziś byliśmy z Komitetem Obrony Demokracji na manifestacji na pl. Dąbrowskiego.

Prezes KPW zabrał przy tej okazji publicznie głos:

Witam Państwa!
Nazywam się Jerzy Friedrich, jestem tutaj ze swoimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni.” Jesteśmy grupą uczestników dawnej opozycji demokratycznej związanej głównie z KSS KOR, od początku skupionych wokół idei obrony demokracji
i zatrzymania procesu cofania Polski w początki 20 wieku.
Proszę Państwa!
35 lat temu miałem szczęście obserwować jak Polska budziła się do wolności i miałem zaszczyt w walce o tę wolność uczestniczyć . W ubiegłą sobotę w Warszawie i dzisiaj, tu na tym placu, mam szczęście obserwować jak tworzy  się społeczeństwo obywatelskie i mam zaszczyt do Was przemawiać .  Proszę Państwa! Społeczeństwo obudziło się i już tego procesu nic  nie zatrzyma.

Panie Kaczyński !
nie narzuci nam Pan, ani  pańscy  trabanci języka nienawiści i pogardy. Obrażał mnie już Gomułka, Gierek i Jaruzelski. Choć przyznam się, że po raz pierwszy nazwano  mnie komunistą i złodziejem. Finansowali mnie już zachodni imperialiści, CIA, a ostatnio robią to podobno bankierzy i obcy kapitał. Na marginesie zdradzę Państwu, iż płacą dość kiepsko.

Panie Kaczyński!
Społeczeństwo obywatelskie to koniec Pańskich marzeń o dyktaturze i modelowaniu Polski na swój obraz i podobieństwo. Dzisiaj musi  Pan podjąć decyzję, czy chce Pan zająć miejsce w historii bliżej Piłsudskiego czy bliżej Nerona.   Pamiętaj!  Palenie albo zdrowie! Wybór należy do Ciebie.

Dziękuję!

A panią Premier chciałbym zapewnić:  DAMY RADĘ!!!!

Zachęcamy do wspierania Komitetu Obrony Demokracji

Ratujmy Muzeum Książki Artystycznej!

Władze Łodzi chcą wyrzucić Muzeum Książki Artystycznej z pałacyku przy Tymienieckiego. Nie pozwólmy zniszczyć tego unikatowego, pięknego Muzeum!

Zachęcamy do podpisywania petycji: http://www.petycjeonline.com/mka

Szczegółowo sytuacja Państwa Tryzno i prowadzonego przez Nich Muzeum została opisana we wczorajszym wydaniu Dziennika Łódzkiego >KLIK<

Mediateka

Stanowisko  Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”
w sprawie  projektu pod nazwą  „Mediateka”.

Zaniepokojeni dochodzącymi do nas od dłuższego czasu informacjami związanymi z realizacją przez władze  Łodzi projektu znanego pod nazwą „Mediateka” w ramach działającego „Domu Literatury”, pragniemy wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie.

Żywimy poważne obawy, że instytucjonalne połączenie „Mediateki” z Domem Literatury  może spowodować, że  jego dotychczasowa działalność może zostać  znacznie  zmarginalizowana.  Dom Literatury to unikatowy w skali kraju projekt,  prowadzony przez pisarzy i literaturoznawców. Ta młoda instytucja działa w oparciu o strategię   rozwoju instytucji przyjętą na lata 2013 – 2020”,   konsekwentnie buduje swój prestiż i wizerunek. Dom Literatury wykonuje niezwykle wartościową i w większości niekomercyjną pracę: animacyjną, edukacyjną i  wydawniczą, prowadzi do kreowania i  wiązania z miastem młodej elity kulturalnej wzmacniającej kapitał społeczny Łodzi.

Tymczasem  działalność  „Mediateki” (takiej Mega Internetowej Biblioteki?), polegać będzie zapewne na kreowaniu egalitarnych i popularnych, łatwych w odbiorze produktów kulturalnych, często nastawionych na zysk. Wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma diametralnie innymi (choć oba zasadne i potrzebne) podejściami do problemu, różniącymi się strategią, narzędziami, oczekiwaniami, a nawet nie tak rzadko, adresatem.

Świadomi potrzeby zachowania i promowania  elitarnych wzorców kulturowych w dobie ich szybkiego zaniku i panoszących się szeroko wzorców tzw. kultury masowej, wyrażamy obawę, iż połączenie obydwu instytucji, doprowadzi w przyszłości (na kopernikańskiej zasadzie „wypierania dobrego pieniądza przez zły”), do likwidacji „Domu Literatury” w jego dzisiejszym kształcie.

Tymczasem  najbardziej pożądany i proponowany przez nas i większość środowiska literackiego w Łodzi  model , polega nie na  łączeniu  „Domu Literatury” i „Mediateki” lecz na  ich dobrej współpracy w zakresie np. wspólnej organizacji imprez, wzajemnej wymiany usług, sprzętu i pomieszczeń, a być może także, wspólnego administrowania obiektami.

W tej sytuacji proponujemy mediację miedzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, spotkania eksperckie, oraz konsultacje środowiskowe, których efektem będzie satysfakcjonujące porozumienie  dla dobra kultury i rozwoju  naszego miasta.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”

Łódź 10 października 2015 r.

List do Jurka Owsiaka – Stanisław Mecych w imieniu KPW (II 2014)

Poniższy list został wysłany do Jurka Owsiaka. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą zamieściliśmy tutaj.

Szanowny Panie Jurku!

Z ogromnym oburzeniem i zaniepokojeniem śledzimy brutalne wypowiedzi na temat działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Pana osobiście zarówno ze strony polityków, przedstawicieli Kościoła jak i organizacji charytatywnych oraz wielu internautów. Jest nam ogromnie przykro, kiedy słuchamy i czytamy te nikczemne wypowiedzi. Czytaj dalej

Na temat stanu mediów – Ewa Sułkowska-Bierezin (II 2011)

Głos Klubu Pozytywnej Wyobraźni
na temat stanu mediów, w szczególności telewizji

Nie sposób nie dostrzegać, że zawód dziennikarza – podobnie zresztą jak inne profesje – dawno przestał się cieszyć szacunkiem, że coraz częściej ludzie widzą w dzien­ni­ka­rzach manipulatorów, pozbawionych skrupułów tropicieli sensacji goniących wyłącznie za zyskiem, hieny i ścierwojadów, cyników nie oglądających się na dobro społeczne i bezpieczeństwo państwa w imię korzyści materialnych lub rozkoszy, jaką daje władza zdolna kształtować dowolnie rzeczywistość.

Wizerunek taki zawdzięczamy wcale nie tak licznej grupie dziennikarzy, głównie telewizyjnych, przy milczącej aprobacie lub obojętnej postawie reszty. Czytaj dalej

Zderzenia cywilizacji – pokój czy wojna? – Henryk Panusz (II 2011)

Zagrożenia płynące z globalnych różnic
światopoglądowych i obyczajowych

Stały przyrost ludności świata, szybkie bogacenie się mas mieszkańców najludniejszych krajów – Chin, Indii, Brazylii i innych oraz ulegający ciągłemu przyspieszeniu rozwój technik transportu sprawia, że na naszych oczach narasta problem, który w niedalekiej przyszłości będzie decydował o kierunku rozwoju cywilizacji, a może nawet zagrozić istnieniu ludzkości. Problem ten – zderzenie ludzi o odmiennych poglądach i przy­zwy­cza­je­niach – powinniśmy sobie uświadomić i pomyśleć, jakie kroki należy zawczasu podjąć, aby zapobiec potencjalnej katastrofie.
Ludzie naszego kręgu cywilizacji, pomimo poważnych różnic między poszczególnymi wyznaniami, wszyscy otrzymują od dziecka podobne podstawowe wytyczne dotyczące zasad postępowania względem otoczenia i stosunków między ludźmi. Czytaj dalej

O kształceniu dziennikarzy – Małgorzata Golicka-Jabłońska (V 2011)

Poziom polskich mediów i efekty pracy dziennikarskiej budzą zaniepokojenie zarówno odbiorców jak i samych dziennikarzy. Sytuacja wymaga starannej analizy i podjęcia zde­cy­do­wanych działań. W dużej mierze winę za ten stan rzeczy ponosi samo śro­do­wisko dziennikarskie, które od 1989 r. nie potrafi podjąć zdecydowanych kroków.
Po okresie transformacji otworzyliśmy szeroko drzwi zarówno do uprawiania zawodu, jak i do stowarzyszeń dziennikarskich. Zależało nam, aby w obliczu istnienia dwóch organizacji Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowiło silną i liczną grupę. Zachłystywaliśmy się wolnością słowa, zdecydowanie podkreślaliśmy, iż zawód dzien­ni­ka­rza jest zawodem wolnym, który wykonywać może nieomal każdy. Czytaj dalej

Uwagi na temat sytuacji w dziennikarstwie – Ewa Sułkowska-Bierezin (V 2011)

Uwagi na temat sytuacji w dziennikarstwie,w szególności w mediach audiowizualnych
Z zażenowaniem i przykrością obserwujmy coraz częstsze w dziennikarskiej praktyce, w szczególności telewizyjnej, przejawy arogancji i nadużywania wolności słowa w po­go­ni za sensacją, co ma służyć podniesieniu oglądalności lub poczytności.

W konsekwencji odbiorca otrzymuje wypaczony obraz rzeczywistości, marnuje się czas bardziej wymagających odbiorców, kształtuje zły gust mniej odpornych i przy­zwy­czaja do publicznego chamstwa jako do normy. Czytaj dalej