Archiwa kategorii: Inicjatywy

mostpokolen

Most Pokoleń

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym „Most Pokoleń”. Projekt
przygotowało Stowarzyszenie „Klub Pozytywnej Wyobraźni”, do którego należą byli działacze
łódzkiej opozycji demokratycznej z lat 1960-1989. Przedsięwzięcie wspiera finansowo Urząd
Miasta Łodzi.
Projekt składa się z trzech etapów.
W pierwszym etapie powstał komiks, autorstwa Rafała Bąkowicza laureata I
nagrody w konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim .Z artystą współpracowała
ośmioosobowa grupa uczniów i studentów. Pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry
dziennikarzy i filologów młodzież przeprowadziła wywiady z wybranymi działaczami opozycji
antykomunistycznej z lat 60-89 ubiegłego wieku.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów uczestnicy projektu stworzyli 8 krótkich,
kilkustronicowych komiksów przedstawiających wydarzenia opisane przez ankietowanych
opozycjonistów. Bohaterami komiksu są znani działacze łódzkiej opozycji: Zosia Gromiec, Anka
Saciuk-Gąsowska, Władka i Klemens Zbrońscy, Wojtek i Janek Hemplowie, Janusz Hetman,
Edward (Wojtek) Jeśman, Stefan Niesiołowski i Zbyszek Sekulski. W efekcie powstał komiks
opisujący proces tworzenia w/w „mini komiksów”, oraz stosunek młodzieży do opisywanych
wydarzeń i ich bohaterów.
Komiks oraz nagrania wywiadów znajdą Państwo na specjalnie w tym celu stworzonej
stronie internetowej: www.mostpokolen.pl
Na początku maja komiks ukaże się drukiem dostępny bezpłatnie dla wszystkich
uczestników drugiego i trzeciego etapu projektu.
W drugim etapie planujemy, w okresie od 20 maja do 15 października b.r.
przeprowadzenie 15 spotkań w szkołach ponadpodstawowych z autorami i bohaterami komiksu.
Uważamy, że istnieje pilna potrzeba przybliżenia młodemu pokoleniu ideałów i postaw ludzi,
którzy walczyli w tamtych trudnych czasach o wolności obywatelskie oraz uświadomienia mu
wagi tej wolności. Bohaterowie zaproszeni na spotkania będą mieli szansę przekazania
młodzieży swych doświadczeń. Będzie to także znakomity pretekst do rozmów z młodzieżą o
potrzebie wolności i demokracji. Nie będziemy też unikać dyskusji o dzisiejszych zagrożeniach
dla demokracji, jakie niesie budzący się nacjonalizm i antysemityzm.
Naszym zdaniem komiks, jako środek wyrazu może być skuteczną formą dotarcia do
młodego pokolenia. Chcemy podkreślić, iż dwustopniowa forma komiksu (komiks o
powstawaniu komiksu) jest rzadko spotykana i wzbudzać może dodatkowe zainteresowanie.
Trzeci etap to konkurs wiedzy historycznej związany ze stuleciem odzyskania
niepodległości. Konkurs będzie dwustopniowy. Na pierwszym stopniu, na podstawie wyniku
testu przygotowanego przez organizatorów, szkoły wyłonią swoich przedstawicieli na finał, który
odbędzie się przed 11 listopada b.r. .W finale zwycięzcy eliminacji odpowiedzą pisemnie na
kilkanaście pytań, z których jedno będzie wymagało przedstawienia własnej oceny wydarzeń w
formie krótkiej rozprawki.
Laureaci zostaną honorowymi gośćmi nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej setnej
rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatorów oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Zwycięzca zdobędzie prawo zabrania
głosu z trybuny podczas „Marszu Niepodległości” w dniu 11 listopada b.r., gdzie będzie mógł
przedstawić swoje opinie i przemyślenia na tematy związane z obchodzoną rocznicą.
Liczymy, iż bezpośredni kontakt uczestników z ludźmi, którzy nie wahali zaryzykować
własnej przyszłości w imię wolności i demokracji będzie budził u młodzieży postawy
humanistyczne, prospołeczne i patriotyczne. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się
też do upamiętnienie bohaterskiej postawy ówczesnych opozycjonistów i ich roli w budowaniu
podwalin demokratycznego państwa.
Mam nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z zainteresowaniem Państwa i będziemy
mogli gościć w Państwa szkole.
w imieniu organizatorów
Jerzy Friedrich
prezes Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”
P.S. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne i konferencję prasową z
bohaterami i twórcami komiksu, które odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi 07 maja o
godzinie 11.00. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres jerfri@o2.pl

 

Więcej informacji o projekcie na stronie Facebook

KOR-copy

Wystawa Rzeczpospolita bez debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku

Klub Pozytywnej Wyobraźni jest organizatorem wystawy towarzyszącej obchodom 40-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników Rzeczpospolita bez debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku.

Wystawa, którą można oglądać codziennie od 7 do 30 września w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 100/102, została zorganizowana dzięki dotacji Urzędu Miasta Łodzi. Wystawę objęła patronatem Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

lodzherb

Obchody 40-lecia KOR – patronat Prezydent Miasta Łodzi

Z przyjemnością informujemy, iż Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska w dniu 24.08.2016 objęła Patronatem Honorowym wszystkie nasze inicjatywy i działania podjęte dla uczczenia 40 rocznicy zawiązania Komitetu Obrony Robotników, w tym:

Spotkanie „Wczoraj KOR, dzisiaj KOD – dwa brzegi” 29.08.2016 godz. 17.45 w klubie Łódź Kaliska, ul. Piotrkowska 102

Wystawa Rzeczpospolita bez debitu. Druki KOR-u i NOW-ej do 1981 roku. 7-30.09.2016 w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 100/102

Konferencja o roli Komitetu Obrony Robotników w powstaniu Solidarności 28.09.2016 godz. 14 w sali audiowizualnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 100/102
Zdanowska

 

warsztaty KPW

Warsztaty dla nauczycieli „Opozycja demokratyczna w walce o prawa człowieka”

Stowarzyszenie „Klub Pozytywnej Wyobraźni” wraz z Instytutem Pamięci Narodowej i Wydziałem Edukacji UMŁ zapraszają na warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, których tematem będzie czterdziesta rocznica powołania Komitetu Obrony Robotników – p.t. „Opozycja demokratyczna w walce o prawa człowieka”. Warsztaty prowadzą działacze dawnej opozycji demokratycznej ( głównie Komitetu Obrony Robotników) współpracujący obecnie z Komitetem Obrony Demokracji.
Warsztaty odbędą się 16.06.2016 r. o godzinie 10 w sali kinowej Szkoły Podstawowej nr 44 przy ulicy Kusocińskiego 100.

Plan warsztatów:
Część I
1. Komitet Obrony Robotników – geneza, działalność, wartości. / 30-min wykład/ – prowadzący – Paweł Spodenkiewicz IPN
2. Sugestie dla nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć warsztatowych z historii opozycji przedsierpniowej w oparciu o źródła /oryginalne egzemplarze Kultury Paryskiej i prasy podziemnej/ (15-20 min. – prowadzący – Paweł Spodenkiewicz IPN
Przerwa na kawę – 10 min
Część II
1. Film dydaktyczny/ pod roboczym tytułem ” Historia Komitetu Obrony Robotników”/ autorstwa Waldemara Wiśniewskiego ilustrowany materiałami archiwalnymi. Film w sposób szczególny uwzględni historię łódzkiego środowiska KOR. /czas trwania 15-22 min./ – po filmie przewiduje sie możliwość zadawania pytań dotyczących prezentowanych treści.
2. Prezentacja najnowszego zeszytu Kroniki Miasta Łodzi z serii „Bohaterowie naszych czasów” pt. „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej”. Idea powstania zeszytu, omówienie tras wycieczkowych możliwych do wykorzystania dydaktycznego – (lekcje, wycieczki),
– prowadzący – autorzy zeszytu, działacze dawnej opozycji demokratycznej. (15-
20 min.)
3. Informacja oraz zaproszenie na wystawę pod roboczym tytułem ” Druki KOR” do Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
4. Dyskusja
Uczestnicy warsztatów otrzymają:
– oryginalne egzemplarze „Kultury Paryskiej”,
– kopie egzemplarzy prasy podziemnej wydawanej w latach 1976-1981,
– kopię filmu dydaktycznego,
– egz. „Spacernika”,
-propozycję uczestnictwa wraz z młodzieżą w wycieczkach dydaktycznych w oparciu o trasy
„Spacernika”,
– ofertę uczestnictwa byłych działaczy opozycyjnych w lekcjach poświęconych tematowi warsztatów ( z listą nazwisk i danymi do kontaktu.)
– dostęp do internetowej biblioteki scanów oryginałów prasy podziemnej, do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
Czas całego spotkania ok. 2 godz.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres:
Jerzy Friedrich:
jerfri@o2.pl
tel. 503 155 444
Ze strony Wydziału Edukacji organizację warsztatów koordynuje:
Inspektor Marcin Józefaciuk
Oddział Organizacji Szkół Publicznych Wydział Edukacji Departament Spraw Społecznych UMŁ
ul. Krzemieniecka 2 B, pok. 209
tel.42 638 48 62

 

„Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej” jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie UMŁ. Zachęcamy do pobierania i spacerowania!

okladka  Spacernik

Piknik KOD 4 czerwca + PREMIERA przewodnika „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej”

4 czerwca wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym KOD w Parku Poniatowskiego.
Premierę miał nasz przewodnik po Łodzi: „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej”
Prezentowaliśmy również zapowiedź wystawy, którą organizujemy we wrześniu w ramach obchodów 40 rocznicy powstania KOR.
Rozdaliśmy 140 „Spacerników”, 80 broszur „Obywatel, a państwo PiS”, 100 zaproszeń na wrześniową wystawę i kilkadziesiąt znaczków KOD-u. Furorę robił Stefan Niesiołowski składający autografy na rozdawanych książkach.

Serdecznie zapraszamy na prezentację przewodnika „Spacernik. Śladami opozycji demokratycznej” naszego autorstwa, który został opublikowany jako numer specjalny Kroniki Miasta Łodzi.

Spotkanie autorskie – 8 czerwca godz. 17 – klub 6 Dzielnica – Piotrkowska 102

Zdjęcia z pikniku KOD 4 czerwca dostępne są na facebooku

 

Zdjęcie0460_1

Manifestacje w obronie Demokracji

 

12 grudnia wzięliśmy udział w demonstracji w Warszawie, a dziś byliśmy z Komitetem Obrony Demokracji na manifestacji na pl. Dąbrowskiego.

Prezes KPW zabrał przy tej okazji publicznie głos:

Witam Państwa!
Nazywam się Jerzy Friedrich, jestem tutaj ze swoimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni.” Jesteśmy grupą uczestników dawnej opozycji demokratycznej związanej głównie z KSS KOR, od początku skupionych wokół idei obrony demokracji
i zatrzymania procesu cofania Polski w początki 20 wieku.
Proszę Państwa!
35 lat temu miałem szczęście obserwować jak Polska budziła się do wolności i miałem zaszczyt w walce o tę wolność uczestniczyć . W ubiegłą sobotę w Warszawie i dzisiaj, tu na tym placu, mam szczęście obserwować jak tworzy  się społeczeństwo obywatelskie i mam zaszczyt do Was przemawiać .  Proszę Państwa! Społeczeństwo obudziło się i już tego procesu nic  nie zatrzyma.

Panie Kaczyński !
nie narzuci nam Pan, ani  pańscy  trabanci języka nienawiści i pogardy. Obrażał mnie już Gomułka, Gierek i Jaruzelski. Choć przyznam się, że po raz pierwszy nazwano  mnie komunistą i złodziejem. Finansowali mnie już zachodni imperialiści, CIA, a ostatnio robią to podobno bankierzy i obcy kapitał. Na marginesie zdradzę Państwu, iż płacą dość kiepsko.

Panie Kaczyński!
Społeczeństwo obywatelskie to koniec Pańskich marzeń o dyktaturze i modelowaniu Polski na swój obraz i podobieństwo. Dzisiaj musi  Pan podjąć decyzję, czy chce Pan zająć miejsce w historii bliżej Piłsudskiego czy bliżej Nerona.   Pamiętaj!  Palenie albo zdrowie! Wybór należy do Ciebie.

Dziękuję!

A panią Premier chciałbym zapewnić:  DAMY RADĘ!!!!

Zachęcamy do wspierania Komitetu Obrony Demokracji

Ratujmy Muzeum Książki Artystycznej!

Władze Łodzi chcą wyrzucić Muzeum Książki Artystycznej z pałacyku przy Tymienieckiego. Nie pozwólmy zniszczyć tego unikatowego, pięknego Muzeum!

Zachęcamy do podpisywania petycji: http://www.petycjeonline.com/mka

Szczegółowo sytuacja Państwa Tryzno i prowadzonego przez Nich Muzeum została opisana we wczorajszym wydaniu Dziennika Łódzkiego >KLIK<

biuromobilne4

Kampania wyborcza

W dniach 1-7 maja pełniliśmy dyżury w mobilnych biurach wyborczych Bronisława Komorowskiego w pasażu Schillera i pasażu Rubinsteina. Jak zwykle brylowały dziewczyny: Danka Chrust, Małgosia Golicka-Jabłońska, Róża Budziarek i Anka Saciuk-Gąsowska. Z pewną nieśmiałością wspomagali je dzielnie: Staszek Mecych, Bohdan Goliński i Jurek Friedrich. Marszałek Niesiołowski pilnował, aby każdy obywatel pobrał należną mu ulotkę.

biuromobilne4

IMG_4287

Wybory Prezydenckie 2015

23 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne łódzkiego Komitetu Honorowego poparcia kandydatury Bronisława Komorowskiego w wyborach na Prezydenta RP 2015. Jak przed pięciu laty, tak i tym razem przedstawiciele KaPeWu włączyli się w działalność tego Komitetu. Wzięli udział w publicznej zbiórce podpisów poparcia kandydatury Bronisława Komorowskiego na Prezydenta oraz działalności tzw. Biur Mobilnych kampanii wyborczej, które można spotkać na ulicach Łodzi.

Fotografie ze spotkania inauguracyjnego KH w klubie „Spadkobiercy” oraz jedno z Biur Mobilnych.

IMGP5273

Wystawa

Serdecznie zapraszamy do przejrzenia zdjęć z wystawy „Ewa Sułkowska-Bierezin. Portret Wielobarwny”, prezentowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi w dniach 10.12.2014-15.01.2015.

Wszystkie zdjęcia stanowią własność Klubu Pozytywnej Wyobraźni i nie mogą być rozpowszechniane bez jego pisemnej zgody.