mostpokolen

Most Pokoleń

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym „Most Pokoleń”. Projekt
przygotowało Stowarzyszenie „Klub Pozytywnej Wyobraźni”, do którego należą byli działacze
łódzkiej opozycji demokratycznej z lat 1960-1989. Przedsięwzięcie wspiera finansowo Urząd
Miasta Łodzi.
Projekt składa się z trzech etapów.
W pierwszym etapie powstał komiks, autorstwa Rafała Bąkowicza laureata I
nagrody w konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim .Z artystą współpracowała
ośmioosobowa grupa uczniów i studentów. Pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry
dziennikarzy i filologów młodzież przeprowadziła wywiady z wybranymi działaczami opozycji
antykomunistycznej z lat 60-89 ubiegłego wieku.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów uczestnicy projektu stworzyli 8 krótkich,
kilkustronicowych komiksów przedstawiających wydarzenia opisane przez ankietowanych
opozycjonistów. Bohaterami komiksu są znani działacze łódzkiej opozycji: Zosia Gromiec, Anka
Saciuk-Gąsowska, Władka i Klemens Zbrońscy, Wojtek i Janek Hemplowie, Janusz Hetman,
Edward (Wojtek) Jeśman, Stefan Niesiołowski i Zbyszek Sekulski. W efekcie powstał komiks
opisujący proces tworzenia w/w „mini komiksów”, oraz stosunek młodzieży do opisywanych
wydarzeń i ich bohaterów.
Komiks oraz nagrania wywiadów znajdą Państwo na specjalnie w tym celu stworzonej
stronie internetowej: www.mostpokolen.pl
Na początku maja komiks ukaże się drukiem dostępny bezpłatnie dla wszystkich
uczestników drugiego i trzeciego etapu projektu.
W drugim etapie planujemy, w okresie od 20 maja do 15 października b.r.
przeprowadzenie 15 spotkań w szkołach ponadpodstawowych z autorami i bohaterami komiksu.
Uważamy, że istnieje pilna potrzeba przybliżenia młodemu pokoleniu ideałów i postaw ludzi,
którzy walczyli w tamtych trudnych czasach o wolności obywatelskie oraz uświadomienia mu
wagi tej wolności. Bohaterowie zaproszeni na spotkania będą mieli szansę przekazania
młodzieży swych doświadczeń. Będzie to także znakomity pretekst do rozmów z młodzieżą o
potrzebie wolności i demokracji. Nie będziemy też unikać dyskusji o dzisiejszych zagrożeniach
dla demokracji, jakie niesie budzący się nacjonalizm i antysemityzm.
Naszym zdaniem komiks, jako środek wyrazu może być skuteczną formą dotarcia do
młodego pokolenia. Chcemy podkreślić, iż dwustopniowa forma komiksu (komiks o
powstawaniu komiksu) jest rzadko spotykana i wzbudzać może dodatkowe zainteresowanie.
Trzeci etap to konkurs wiedzy historycznej związany ze stuleciem odzyskania
niepodległości. Konkurs będzie dwustopniowy. Na pierwszym stopniu, na podstawie wyniku
testu przygotowanego przez organizatorów, szkoły wyłonią swoich przedstawicieli na finał, który
odbędzie się przed 11 listopada b.r. .W finale zwycięzcy eliminacji odpowiedzą pisemnie na
kilkanaście pytań, z których jedno będzie wymagało przedstawienia własnej oceny wydarzeń w
formie krótkiej rozprawki.
Laureaci zostaną honorowymi gośćmi nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej setnej
rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatorów oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Zwycięzca zdobędzie prawo zabrania
głosu z trybuny podczas „Marszu Niepodległości” w dniu 11 listopada b.r., gdzie będzie mógł
przedstawić swoje opinie i przemyślenia na tematy związane z obchodzoną rocznicą.
Liczymy, iż bezpośredni kontakt uczestników z ludźmi, którzy nie wahali zaryzykować
własnej przyszłości w imię wolności i demokracji będzie budził u młodzieży postawy
humanistyczne, prospołeczne i patriotyczne. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się
też do upamiętnienie bohaterskiej postawy ówczesnych opozycjonistów i ich roli w budowaniu
podwalin demokratycznego państwa.
Mam nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z zainteresowaniem Państwa i będziemy
mogli gościć w Państwa szkole.
w imieniu organizatorów
Jerzy Friedrich
prezes Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”
P.S. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne i konferencję prasową z
bohaterami i twórcami komiksu, które odbędzie się w Fabryce Sztuki w Łodzi 07 maja o
godzinie 11.00. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres jerfri@o2.pl

 

Więcej informacji o projekcie na stronie Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *