Spotkanie przedwyborcze

10 października, w ramach kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, spotkaliśmy się w klubie „Łódź Kaliska” z kandydatami tej partii na posłów – Elżbietą Królikowską-Kińską i Cezarym Grabarczykiem. Kandydaci przedstawili swoje dokonania oraz plany i priorytety na najbliższą kadencję. Dyskutowaliśmy o możliwościach i planach rozwojowych Łodzi w perspektywie wieloletniej (również w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) oraz bieżących sprawach miasta. Poruszone zostały także tematy ogólnokrajowe. Rozważaliśmy również możliwy rozkład sił politycznych w sejmie po wyborach (w tym możliwe koalicje, szanse i zagrożenia).

Spotkanie umiliła prezentacja materiałów z wystawy „Máquina Tadeusz Kantor”, odbywającej się w dniach 18 sierpnia – 14 listopada 2015 w Sao Paulo.  Wystawa współorganizowana jest przez Muzeum Sztuki w Łodzi. Prezentację przedstawiła Anna Saciuk-Gąsowska, która przygotowywała wystawę.

Pożegnanie Zdzisława Jaskuły

24 października 2015
zmarł

Zdzisław  Jaskuła

Wrażliwy twórca, poeta, inicjator niebanalnych wydarzeń artystycznych.

Kochał życie i wolność, był przyjazny ludziom.
W szarzyźnie peerelowskiej rzeczywistości Jego otwartość, błyskotliwa inteligencja,
intelektualne horyzonty, prześmiewcze spojrzenie na otaczający świat
były jasnym punktem dla demokratycznej opozycji, z którą był związany.

Łączymy się w bólu z Żoną Sławą Lisiecką i Córkami Mileną i Jagodą

przyjaciele z Klubu Pozytywnej Wyobraźni

Mediateka

Stanowisko  Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”
w sprawie  projektu pod nazwą  „Mediateka”.

Zaniepokojeni dochodzącymi do nas od dłuższego czasu informacjami związanymi z realizacją przez władze  Łodzi projektu znanego pod nazwą „Mediateka” w ramach działającego „Domu Literatury”, pragniemy wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie.

Żywimy poważne obawy, że instytucjonalne połączenie „Mediateki” z Domem Literatury  może spowodować, że  jego dotychczasowa działalność może zostać  znacznie  zmarginalizowana.  Dom Literatury to unikatowy w skali kraju projekt,  prowadzony przez pisarzy i literaturoznawców. Ta młoda instytucja działa w oparciu o strategię   rozwoju instytucji przyjętą na lata 2013 – 2020”,   konsekwentnie buduje swój prestiż i wizerunek. Dom Literatury wykonuje niezwykle wartościową i w większości niekomercyjną pracę: animacyjną, edukacyjną i  wydawniczą, prowadzi do kreowania i  wiązania z miastem młodej elity kulturalnej wzmacniającej kapitał społeczny Łodzi.

Tymczasem  działalność  „Mediateki” (takiej Mega Internetowej Biblioteki?), polegać będzie zapewne na kreowaniu egalitarnych i popularnych, łatwych w odbiorze produktów kulturalnych, często nastawionych na zysk. Wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma diametralnie innymi (choć oba zasadne i potrzebne) podejściami do problemu, różniącymi się strategią, narzędziami, oczekiwaniami, a nawet nie tak rzadko, adresatem.

Świadomi potrzeby zachowania i promowania  elitarnych wzorców kulturowych w dobie ich szybkiego zaniku i panoszących się szeroko wzorców tzw. kultury masowej, wyrażamy obawę, iż połączenie obydwu instytucji, doprowadzi w przyszłości (na kopernikańskiej zasadzie „wypierania dobrego pieniądza przez zły”), do likwidacji „Domu Literatury” w jego dzisiejszym kształcie.

Tymczasem  najbardziej pożądany i proponowany przez nas i większość środowiska literackiego w Łodzi  model , polega nie na  łączeniu  „Domu Literatury” i „Mediateki” lecz na  ich dobrej współpracy w zakresie np. wspólnej organizacji imprez, wzajemnej wymiany usług, sprzętu i pomieszczeń, a być może także, wspólnego administrowania obiektami.

W tej sytuacji proponujemy mediację miedzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, spotkania eksperckie, oraz konsultacje środowiskowe, których efektem będzie satysfakcjonujące porozumienie  dla dobra kultury i rozwoju  naszego miasta.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Pozytywnej Wyobraźni”

Łódź 10 października 2015 r.

biuromobilne4

Kampania wyborcza

W dniach 1-7 maja pełniliśmy dyżury w mobilnych biurach wyborczych Bronisława Komorowskiego w pasażu Schillera i pasażu Rubinsteina. Jak zwykle brylowały dziewczyny: Danka Chrust, Małgosia Golicka-Jabłońska, Róża Budziarek i Anka Saciuk-Gąsowska. Z pewną nieśmiałością wspomagali je dzielnie: Staszek Mecych, Bohdan Goliński i Jurek Friedrich. Marszałek Niesiołowski pilnował, aby każdy obywatel pobrał należną mu ulotkę.

biuromobilne4

Historia jednej fotografii Chrisa Niedenthala – Bogusław Święcicki

W 1981 roku fotoreporter Chris Niedenthal przyjechał uwiecznić na kliszy strajk studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jak się ostatnio okazało, na jednym ze zdjęć znalazł się Bogusław Święcicki. Wywiad z nim oraz historię tej fotografii opublikowało Centrum Myśli Jana Pawła II [klik].

Zapraszamy do obejrzenia nagrania oraz do lektury!

IMG_4287

Wybory Prezydenckie 2015

23 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne łódzkiego Komitetu Honorowego poparcia kandydatury Bronisława Komorowskiego w wyborach na Prezydenta RP 2015. Jak przed pięciu laty, tak i tym razem przedstawiciele KaPeWu włączyli się w działalność tego Komitetu. Wzięli udział w publicznej zbiórce podpisów poparcia kandydatury Bronisława Komorowskiego na Prezydenta oraz działalności tzw. Biur Mobilnych kampanii wyborczej, które można spotkać na ulicach Łodzi.

Fotografie ze spotkania inauguracyjnego KH w klubie „Spadkobiercy” oraz jedno z Biur Mobilnych.

IMGP5273

Wystawa

Serdecznie zapraszamy do przejrzenia zdjęć z wystawy „Ewa Sułkowska-Bierezin. Portret Wielobarwny”, prezentowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi w dniach 10.12.2014-15.01.2015.

Wszystkie zdjęcia stanowią własność Klubu Pozytywnej Wyobraźni i nie mogą być rozpowszechniane bez jego pisemnej zgody.

Wystawa „Ewa Sułkowska-Bierezin. Portret wielobarwny”

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej Ewie Sułkowskiej-Bierezin – zasłużonej działaczce opozycji demokratycznej, kobiecie wielkiego serca i pomysłodawczyni utworzenia grupy poparcia kandydatury Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP i przekształcenia tej grupy w Klub Pozytywnej Wyobraźni.

Wystawa, zorganizowana przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, zostanie otwarta 10.12.2014 (środa) o godzinie 14.00 w salach Biblioteki (ul. Gdańska 100/102).

ESB-plakat ESB-zaproszenie

Artykuł o Stanisławie Mecychu (Dziennik Łódzki 4.09.2013)

Poniższy artykuł o Stanisławie Mecychu (którego teksty można przeczytać tutaj i tutaj) ukazał się w Dzienniku Łódzkim 4 września 2013, w cyklu „Seniorzy z pasją”

Paweł Patora
W imię prawdy i wspólnego dobra

Pan Stanisław, z wykształcenia inżynier, kiedy widzi w swoim otoczeniu zło, nie pozostaje obojętnym.

Pan Stanisław nie ustaje w działaniach, choć czasem przychodzi mu walczyć z wiatrakami
St. Mecych: – Nawet w najtrudniejszych sytuacjach należy zachowywać się zgodnością.

Czytaj dalej